AMD:n patentti esittelee yhtiön omaa valmiutta eritasoisten prosessoriytimien teknologiaan

Intelin big.LITTLE -arkkitehtuurissa hyödynnetään erilaisia ytimiä. AMD:llä näyttäisi olevan valmisteilla on ainakin jonkinlainen vastaus sille.

AMD:n patentti kuvaa arkkitehtuuriin kuuluvaa käskykantaa, joka mahdollistaa heterogeenisen, eli erilaisia ytimiä sisältävän prosessorin, toiminnan ja hallitsee sitä kuinka eri kuormitukset jakautuvat optimaalisesti erilaisille ytimille. Ratkaisun tarkoituksena on saada prosessori itse optimoimaan toiminta eri ytimien välillä tehokkaammin, kuin yksin käyttöjärjestelmään perustuva kuormituksen jako. Osa käskyistä olisi myös sellaisia, joita toinen ydintyyppi ei edes tue, vaan tämä käsky on pakotettu tietynlaisille ytimille.

Panteissa kuvataan prosessoria, jossa on kaksi eritasoista ydinklusteria. Molemmilla on oma L1-tason välimuisti ja yhteinen L2-tason välimuisti. Patentti ei rajaa mahdollisuutta yksinomaan prosessoriytimiin, vaan kyseessä voisivat olla myös esimerkiksi grafiikkaytimet tai muunlaiset laskentaytimet.

Intelin big-LITTLE -ratkaisuun verrattuna erona on ytimien asettuminen. AMD:n ratkaisussa jokainen klusteri sisältää tehokkaampia ja virtapihempiä ytimiä, jotka jakavat niille tulevien käskyjen suorittamisen. Kaikilla klustereilla on yhteinen L3-välimuisti. Intelin ratkaisussa kahdet eritasoiset ytimet on selkeästi erotettu toisistaan ikäänkuin omiksi prosessoreiksi.

Patentin mukaan pääasiallisena tavoitteena on virtatehokkuus ja vähäinen virrankäyttö. Tämänkaltaiset prosessorit ovat juuri siksi yleisiä mobiililaitteissa ja tulevaisuudessa todennäköisesti myös kevyimmissä kannettavissa tietokoneissa.

Lue koko artikkeli: https://muropaketti.com/tietotekniikka/tietotekniikkauutiset/amdn-patentti-esittelee-yhtion-omaa-valmiutta-eritasoisten-prosessoriytimien-teknologiaan/

Aiheeseen liittyvät artikkelit